BIP Archiwalny - A_MPRL (data archiwizacji: 2019-04-18, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Muzeum PRL-u (w organizacji)
Symbol: MPRL
Adres: os. Centrum E 1, 31-934 Kraków
Telefon: +48124467821, +48124467822
Faks: .
Email: sekretariat@mprl.pl
WWW: http://www.mprl.pl
Zakres działania: Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest gromadzenie zbiorów dotyczących najnowszej historii Polski, a w szczególności z okresu Polski Ludowej i transformacji ustrojowej.
Uwagi: Sekretariat Muzeum jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Władze:
dyrektor  Michał Niezabitowski