BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rozrywka 1, 31-419 KrakówDom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 60 osób dorosłych obojga płci, uzależnionych od alkoholu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://dps.mcpu.krakow.pl/

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, tel. 12 411-94-00, e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-20 13:52:43
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2017-06-21 15:09:23
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2017-01-11 13:02:50
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 12:32:47
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 12:32:16
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 12:22:10
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 12:21:03
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 10:20:14
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-05-12 12:46:47
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2015-06-01 10:28:31
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja