BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY OFERT


08.04.2020

1.Usługa przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


09.12.2019

1. Kompleksowa ochrona fizyczna Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 wraz z przyległym terenem oraz podjazdem i parkingiem03.12.2019

1. Usługa przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie27.11.2019

1. Kompleksowa ochrona fizyczna Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 wraz z przyległym terenem oraz podjazdem i parkingiem22.11.2019

1. Usługa przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie


06.02.2017

1. Usługa przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie 

25.01.2016

1. Usługa przygotowania i wydawania całodziennego wyżywienia dla 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
09.11.2016

1. Usługa kompleksowego, całodziennego wyżywienia dla 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
 13.01.2014

  1. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, Numer ogłoszenia: 13766 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014