BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Informacje organizacyjne

 

Na stronach BIP znajdują się informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1

  • Informacje o jednostce: nazwa, adres, przedmiot działalności, godziny pracy, telefon, faks, e-mail, adres strony internetowej
  • Struktura organizacyjne
  • Podstawa prawna