BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy na nasze strony domowe

 


Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.