BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Symbol: ZSP7
Adres: ul. Skotnicka 86, 30-394 Kraków
Telefon: +48122625277, +48122625281
Faks: (12) 262 52 77; (12)262 52 81
Email: zsp7kr@wp.pl
WWW: http://www.sp66krakow.edu.pl
NIP: 6762458249
Zakres działania: Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: imię i nazwisko - Agnieszka Sowa; Adres mailowy - inspektor5@mjo.krakow.pl; Sekretariat szkoły czynny codziennie: pn, śr, pt. 7:00-15:00; wt., czw. 7:30-15:30
Władze:
Dyrektor mgr Jacek Tomana
Z-ca Dyrektora mgr Agnieszka Bizoń
Z-ca Dyrektora mgr Marzanna Kominiak