BIP Archiwalny - A_ZSO5 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

 2018 "Rok dla Niepodległej"

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI w ZSO nr 5

 

16 - 20 PAŹDZIERNIKA 2017 r. POD HASŁEM: „UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ TEŻ CZYTA KSIĄŻKI”


Już po raz czwarty ZSO nr 5 jest organizatorem Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, na który złożą się różnego rodzaju działania edukacyjne dla uczniów z dysleksją m.in.: wykłady, badania profilaktyczne, wystawy, pokaz doświadczeń z OPTYKI, warsztaty origami i decoupage, gry i zabawy językowe, quizy: historyczny, matematyczny, geograficzny. Liczne konkursy: ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”, pięknego czytania dla uczniów z dysleksją czy sztafeta zadaniowa o charakterze sportowym pozwolą uczniom wykazać się swoimi umiejętnościami.

W poniedziałek od godziny 17 do19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Chełmońskiego, będą odbywać się warsztaty i konsultacje dla rodziców ze specjalistami z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Z kolei we wtorek pomiędzy 12.00 a 16.00 eksperci dyżurować będą przy ul. św. Gertrudy 2 - konsultacje są bezpłatne i nie trzeba się na nie zapisywać.

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów wiedzy o dysleksji ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczania polisensorycznego, emocji nastolatka oraz jego mocnych stron podczas uczenia się, promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

XIV Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 14 są liderami w kształceniu uczniów z dysleksją i posiadają certyfikaty z wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Od wielu lat prowadzimy klasy terapeutyczne, w których uczniowie z powodzeniem rozwijają swój potencjał pomimo dysleksji, dysortografii, dysgrafii czy dyskalkulii. Wieloletnim doświadczeniem wychowawczo - dydaktycznym chcielibyśmy się dzielić z innymi, tym samym stwarzając wszystkim uczestnikom okazję do poznania problemu oraz płaszczyznę do osiągnięcia sukcesów. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Krakowa Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Rektora Akademii IGNATIANUM w Krakowie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały Polskiego Towarzystwa Dysleksji Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie Więcej informacji na stronie: http://zso5.krakow.pl/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

XIV Liceum Ogónokształcące im. Mikołaja Kopernika posiada certyfikat "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"

 

Szkolny zestaw podręczników w roku szk. 2017/18 

Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza posiada certyfikat "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" 

 

Szkolny zestaw podręczników w roku szk. 2017/18