BIP Archiwalny - A_ZSO5 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie

 

Statut XIV Liceum Ogólnokształcącego oraz Statut Gimnazjum nr 14
znajdują się w zakładce Akty administacyjne wydawane przez jednostkę.