BIP MJO - Centrum Młodzieży

Finanse i mienie

Budżet CM - plan na rok 2019 r.

OGÓŁEM

w tym:                                      

6416100

działalność podstawowa

6129800

działalność dodatkowa

9900 

zadania dzielnic

276400

 

Mienie CM               

OGÓŁEM:

 

ŚRODKI TRWAŁE stan na 01.01.2019:

w tym:

9 060 756

budynki i budowle

5 652 639

grunty

2197012

obiekty inżynierii lądowej i wodnej                     

691442

urządzenia techniczne i maszyny

245431

środki transportu

100458

pozostałe środki trwałe

173774

 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE stan na 01.01.2019:

1522932

w tym wartości niematerialnie prawne:

17344