BIP MJO - Centrum Młodzieży

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana jest prowadzone przez miasto Kraków i podlega Wydziałowi Edukacji UMK. Wszystkie akty prawne dotyczace placówek miejskich znajdują sie w portalu Edukacyjnym Urzędu miasta Krakowa w zakładce prawo. Zapraszamy zatem na: www.portaledukacyjny.krakow.pl