BIP MJO - Centrum Młodzieży

Przepisy dotyczące placówki:

Podstawa działalności Centrum Młodzieży

Statut Centrum Młodzieży

Misja CM

Kodeks Etyki pracowników Centrum Młodzieży

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów ksiegowych Centrum Młodzieży

 

Regulamin Organizacyjny Centrum Młodzieży

 

Schemat Organizacyjny Centrum Młodzieży

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-23 18:35:55
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2020-04-23 18:35:41
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2020-04-23 18:33:07
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2020-04-23 18:30:39
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2019-04-23 16:10:39
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2019-04-09 14:25:21
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2019-04-09 14:24:49
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2019-04-09 14:12:08
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2019-04-09 14:11:43
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja
2015-07-20 14:56:14
ANDRZEJ WLAŹ
 Edycja