BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Jak załatwić sprawę


1. Wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego:

- złożenie podania do Dyrektora Szkoły

- wniesienie opłaty w kwocie 26 zł w sekretariacie szkoły kwota zostaje przelana na konto Urzędu Miasta

- odbiór duplikatu do tygodnia od złożenia podania

 

2. Powtórne wydanie legitymacji szkolnej:

- zgłoszenie utraty legitymacji w Sekretariacie Szkoły

- wypełnienie wniosku o wydanie powtórne legitymacji szkolnej

- wiesienie opłaty w kwocie 9 zł na konto Urzędu Miasta 78 1020 2892 0000 5302 0590 9405, a w tytule wpisać imię i nazwisko ucznia

- odbiór legitymacji do 7 dni od potwierdzenia wpłaty

 

3. W sprawach wniosków, skarg i zapytań należy złożyć stosowne pismo w sekretariacie szkoły/przedszkola w celu jego zrejestrowania i nadania biegu sprawie.

    Osoba właściwa do załatwienia sprawy w trybie administracyjnym udziela odpowiedzi.

 

4. Wniosków i skarg nie składa się drogowa mailowa.

 

5. Poprzez e-mail można złożyć zapytanie, które należy przesłać na adres e-mail szkoły/przedszkola. Odpowiedź na zapytanie następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty odczytania wiadomości.