BIP Archiwalny - A_ZSOG1 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Ogłoszenia

 


 

 

 

 

Szkoły Podstawowej nr 10


Zapisy dzieci na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10
im. Marii Skłodowskiej - Curie
Kraków, ul. Ks. Fr Blachnickiego 1

informuje, że prowadzi zapisy:

* do klasy pierwszej - dzieci urodzonych w 2010 r.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 8:00 - 16:00 lub poprzez stronę serwisu rekrutacyjnego:krakow.elemento.pl

 

 

OFERTA SZKOŁY


• W zajęciach szkolnych stosujemy nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi.

• Wśród nich są ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej oraz metody aktywizujące.

• Wybieramy wraz z dziećmi najlepsze sposoby na ciekawą i wesołą naukę(Internet, sprzęt multimedialny).

• Uczymy dzieci zgodnej pracy w grupie.

• Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

• Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w pełno wymiarowej sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych, dzięki czemu nasi uczniowie od wielu lat zajmują czołowe
miejsca w rozmaitych zawodach i konkursach sportowych.

 

 Pomagamy dzieciom pokonywać wszelkie trudności z nauką pod opieką psychologa, pedagoga. W szkole organizowane są zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 przy ul, Chmielowskiego.

Dbamy o zdrowie dzieci w razie  potrzeby jest do dyspozycji higienistka szkolna, stomatolog.

Od najmłodszych lat zapoznajemy dzieci z historią naszego miasta poprzez organizowanie wycieczek po Krakowie pod opieką przewodników.

 

Aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa. Oglądamy przedstawienia w teatrze „Groteska", korzystamy z aktualnej oferty kina, bierzemy udział w lekcjach muzealnych, współpracujemy z domami kultury oraz Śródmiejską Biblioteką Publiczną. Dzieci biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych / plastyczne, matematyczny „ALFIK", „OXFORD". „KANGUR"/ osiągając wysokie lokaty !!!

 

Dzieci mogą zjeść smaczny obiad w stołówce szkolnej (ajent).

 

• W naszej szkole dzieci uczą się tylko na jedną zmianę, a po zajęciach obowiązkowych mogą miło i pożytecznie spędzić czas w świetlicy szkolnej czynnej od 7:10 do 17:00, a także na   zajęciach pozalekcyjnych:
♦ KLUB PLASTYCZNO - LITERACKI „DZIESIĄTECZKA"
♦ TEATRZYK „BAJ"
♦ ZAJĘCIA INFORMATYCZNE
♦ NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
♦ RYTMIKA
♦ NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH /w ramach zajęć lekcyjnych/
♦ SZACHY /odpłatnie/
♦ GRY I ZABAWY RUCHOWE
♦ UDZIAŁ W ZABAWACH ZUCHOWYCH / 2 drużyny harcerskie „Leśne Skrzaty"/
♦ ZAJĘCIA Z ROBOTYKI (odpłatnie)

  ZAJĘCIA Z BALETU W KRAKOWSKIEJ SZKOLE BALETOWEJ

  TENIS STOŁOWY

  PIŁKA RĘCZNA

 

Ponadto uczniowie mogą kontynuować swoje zainteresowania także w trakcie dalszej nauki w klasach IV- VI uczestnicząc w rozmaitych Kołach Zainteresowań:
♦ KOŁO MATEMATYCZNE
♦ KOŁO POLONISTYCZNE
♦ KOŁO PRZYRODNICZE
♦ KOŁO TEATRALNE
♦ KOŁO INFORMATYCZNE

 

 

Swoją wiedzę, nabyte umiejętności oraz posiadane talenty mogą sprawdzić i wykazać w licznych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych a także w organizowanych imprezach i uroczystościach na terenie szkoły i poza placówką,

Dzieci mające kłopoty z nauką swoje szanse mogą wyrównywać podczas dodatkowych , grupowych bądź indywidualnych zajęć pozalekcyjnych.