BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

Akty administracyjne wydawane przez jednostkę

 

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 

Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

 

Decyzje w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych

 

Decyzje w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego