BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

1. UCHWAŁA NR CV/1445/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r.w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 82 w Krakowie i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie, oraz wprowadzenia zmian w obwodach Gimnazjum Nr 18 i Gimnazjum Nr 19 w  Krakowie

 

2. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53

 

3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 51

 

4. Uchwała nr 26/27/02 14 Szkoła Podstawowa

 

5. Uchwała nr 14/05/11 14 Szkoła Podstawowa

 

6. UCHWAŁA NR LXX/1022/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Nr 25 w Krakowie, ul. Stawowa 179, oraz włączenia Samorządowego Przedszkola Nr 25 w Krakowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179.

 

7. Statut Samorządowego Przedszkola Nr 25

 

8. Uchwała NR LXVII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci śzkół podstawowych i gumnazjuów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświiatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

9. Uchwała Nr CV/2702/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr25 w Krakowie, ul. Stawowa 179, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179

 

10. Uchwała NR XXXIV/878/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179