BIP MJO - Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Struktura organizacyjna

Dyrektor
Maria Anna Potocka
Telefon: (12) 263 40 03
e-mail: potocka(at)mocak.pl

I Zastępca dyrektora
Roman Krzysztofik
Telefon: (12) 263 40 03
e-mail: krzysztofik(at)mocak.pl

II Zastępca dyrektora
Grzegorz Kuźma
Telefon: (12) 263 40 15
e-mail: kuzma(at)mocak.pl

Sekretariat
Telefon: (12) 263 40 03
e-mail: office(at)mocak.pl

 

Główny księgowy

Ryszard Cyganek

Telefon: (12) 263 40 30
e-mail: cyganek(at)mocak.pl

 

Samodzielne stanowiska pracy
Stanowisko ds. kadrowych
Konserwator dzieł
Stanowisko ds. zabezpieczeń

Stanoiwsko ds. pozyskiwania funduszy

Dokumentalista

Redaktor MOCAK Forum

Radca prawny

Inspektor ochrony danych IOD

 

Dział Sztuki

Kierownik Działu Sztuki

Główny inwentaryzator

Stanowiska ds. koordynacji wystaw

Stanowiska ds. zbiorów, depozytów, inwentaryzacji

Magazynier zbiorów

 

Dział Wiedzy o Sztuce

Kierownik Działu Wiedzy o Sztuce

Bibliotekarze

Stanowiska ds. edukacji

 

Dział Wydawniczy

Redaktorzy

Grafik

Fotograf

Stanowisko ds. tłumaczeń

 

Dział Promocji

Kierownik Działu Promocji

Specjaliści ds. promocji i reklamy

Rzecznik prasowy

 

MOCAK Bookstore
Kierownik księgarni
Sprzedawcy

 

Dział Administracji

Kierownik Działu Administracyjnego

Koordynator wydarzeń pozawystawienniczych

Recepcjoniści

Opiekunowie ekspozycji

Magazynier

Stanowisko ds. BHP i ppoż.

Osoby sprzątające

 

Biuro Muzeum:

Obsługa sekretariatu

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Stanowisko ds. archiwum

 

Dział IT

Kierownik Działu IT, Administrator sieci

Stanowiska ds. obslugi sprzętu IT i audiovideo

Stanowiska ds. obsługi klimatyzacji

 

Dział techniczny
Kierownik Działu Technicznego
Elektryk

Montażyći wystaw

Kierowca