BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 40

Witamy na  stronie BIP

Rok szkolny - 2019/2020

Szkoły Podstawowej nr 40 

 

 

  

Informacje publiczne niepublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


MISJA


DĄŻYMY DO TEGO, ABY NASI ABSOLWENCI:

  • akceptowali siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron
  • byli tolerancyjni, mieli szacunek dla rodziny i pracy
  • potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, umiejąc oprzeć się presji rówieśników i negatywnym wzorcom
  • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem, byli wrażliwi na otaczającą przyrodę i piękno natury

Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich wymiarach, a więc intelektualnym, społecznym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym przy zachowaniu podmiotowości wychowanka i jego indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznawanych przekonań.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki - osobiście lub poprzez stronę internetową www.sp40.krakow.pl