BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 40

Rejestry, ewidencje, archiwa

  • rejestry: świadectwa i legitymacje uczniów,
  • ewidencja: arkusze ocen (na podstawie tych dokumentów możliwe jest uzyskanie duplikatu świadectwa).
  • składnica AKT