BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

Struktura organizacyjna

 

W skład :

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6

im. Jana Pawła II

 

ul. Niecała 8, 30-425 Kraków

Telefon: +48 12 268 11 67, +48 12 266 84 11

Faks: +48 12 268 11 67

Email: sosw6@niecala.pl

Adres strony: www.niecala.pl

 

wchodzą :

 

- Szkoła Podstawowa Nr 154

 

- Internat

 

- Wczesne wspomaganie rozwoju

 

Zakres działania:

   Ośrodek obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu i zaburzonym rozwojem mowy. Jednym z głównych zadań pracy placówki jest stwarzanie dzieciom z wadą słuchu warunków do poznawania świata i językowego sposobu funkcjonowania w nim.

   Ważnym atutem szkoły jest:

rodzinna atmosfera, która została zbudowana na wzajemnym zaufaniu i codziennej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców,

oryginalny system edukacyjno – wychowawczy oparty na wypracowanych przez surdopedagogów placówki rozwiązaniach metodycznych.