BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 27

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń