BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 27

Informacje finansowe znajdują się w  zakładce Budżet i Mienie