BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zarządzie Cmentarz Komunalnych w Krakowie:

 

1. Indeks zmarłych.

2. Dziennik zmarłych.

3. Rejestr umów.

4. Rejestr zamówień publicznych.

5. Rejestr kontroli.

6. Rejestr skarg.

7. Rejestr interpelacji.

8. Rejestr aktów wewnętrznych.

9. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień.

 

 

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Archiwum zakładowe prowadzone jest w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26 w Krakowie.

 

Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego odbywa się w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych na podstawie złożonego wniosku, po uzyskaniu zgody Dyrektora i może nastąpić wyłącznie na terenie archiwum zakładowego i pod nadzorem archiwisty. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w godzinach pracy zarządu.