BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Struktura organizacyjna ZCK

 

DYREKTOR

Dyrektor: Paweł Sularz

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-91 lub 12 619-99-92

Symbol działu: D

 

Z-CA DYREKTORA DS EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Dyrektora: Monika Kościelecka

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-60 lub 12 619-99-74

Symbol działu: ZE

 

DZIAŁ KSIEGOWY-FINANSOWY

cz. p.o. Kierownik: Katarzyna Cichy

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-62 lub 12 619-99-51

Symbol działu: ZK

 

DZIAŁ ZASOBÓW TERENOWYCH

Kierownik: Elżbieta Bartoszcze

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-95

Symbol działu: ZT

 

Z-CA DYREKTORA DS PLANOWANIA I INFRASTRUKTURY

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Izdebska

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-76

Symbol działu: ZP

 

DZIAŁ INFRASTRUKTURY

Kierownik: Paweł Mikuła

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-39

Symbol działu: DI

 

DZIAŁ OBSŁUGI REJONU PODGÓRZE

Kierownik: Agnieszka Pałach

Adres: ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Tel.: 12 656-17-25 lub 12 619-25-23

Symbol działu: DR II


DZIAŁ OBSŁUGI REJONU RAKOWICE

Kierownik: Tomasz Piekarski

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-14 lub 12 619-99-15

Symbol działu: DR I

 

DZIAŁ OBSŁUGI CMENTARZA PRĄDNIK CZERWONY

Kierownik: Edyta Sioła-Banach

Adres: ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Tel.: 12 410-65-50 lub 12 410-65-62

Symbol działu: DR III

 

DZIAŁ OBSŁUGI CMENTARZA GRĘBAŁÓW

Kierownik: Michał Cichy

Adres: ul. Darwina 1, 31-764 Kraków

Tel.: 12 645-31-14 lub 12 645-44-34

Symbol działu: DR IV

 

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Kierownik: Barbara Kowal

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-21 lub 12 619-99-73

Symbol działu: DP

 

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Kierownik: Joanna Groniak

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-00

Symbol działu: DO


DZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik: Monika Podgórska

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-30

Symbol działu: DA

 

DZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Kierownik: Ewa Sypek

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-00

Symbol działu: DKW

 

ZESPÓŁ PRAWNY

Główny Specjalista: Patrycja Ćwikła

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-19

Symbol działu: DR

 

DZIAŁ INFORMATYKI

Kierownik: Piotr Walczak

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-50

Symbol działu: DK

 

STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ

Starszy Inspektor: Zbigniew Raźny

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-50

Symbol działu: DH

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-02 10:46:52
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-06-03 13:36:36
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-06-03 13:35:46
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-02-04 13:27:05
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-02-01 09:04:36
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-01-10 10:19:40
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-01-10 10:17:42
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-01-02 11:54:21
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-07-23 11:39:43
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Publikacja