BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Procedury ZCK:

ZCK – 1    Przydział miejsca do pochowania – grób ziemny

ZCK – 2    Pochowanie do istniejącego grobu ziemnego, murowanego, niszy urnowej

ZCK – 3    Ekshumacja

ZCK – 4    Budowa grobu murowanego / przydział niszy urnowej

ZCK – 5    Remont lub wymiana nawierzchni grobu murowanego

ZCK – 6    Postawienie, remont, wymiana lub ponowny montaż nagrobka

ZCK – 7    Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę, rabatkę lub ławkę

ZCK – 8    Montaż odbojnika (ogranicznika) przy grobie

ZCK – 9    Odkrywka dendrologiczna przy pochowaniu i budowie grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym

ZCK – 10  Opłata prolongacyjna za nienaruszalność grobu ziemnego czasowego, użytkowanie gruntu pod grób murowany, użytkowanie niszy urnowej

ZCK – 11  Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za nienaruszalność grobu ziemnego czasowego, użytkowanie gruntu pod grób murowany

ZCK – 12  Uregulowanie stanu prawnego grobu stałego (wieczystego) ziemnego lub murowanego, czasowego grobu murowanego, niszy urnowej

ZCK – 13  Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

ZCK – 14  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych

 

Wzory druków, wniosków, oświadczeń, upoważnień i pełnomocnictw:

DRUKI ZCK - do pobrania

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PAWEŁ SULARZ
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
Data wytworzenia:
2006-07-01
Data publikacji:
2012-05-10
Data aktualizacji:
2020-01-27
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-27 11:59:16
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-06-14 09:37:50
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-09-19 08:53:59
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-05-28 10:48:24
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-01-26 08:59:23
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-01-23 13:20:26
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-25 13:10:07
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-25 13:09:05
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-20 13:58:51
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-20 13:58:07
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja