BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Symbol: ZCK
Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 619 99 00
Faks: (12) 619 99 90
Email: sekretariat@zck-krakow.pl
WWW: http://www.zck-krakow.pl
NIP: 6750004560
Zakres działania: ZCK realizuje wszystkie zadania wynikające z aktów prawnych dotyczących cmentarzy komunalnych związane z: przygotowaniem i realizacją inwestycji, remontów i eksploatacji terenów cmentarnych, chowaniem zwłok, ekshumacją, utrzymaniem właściwego stanu technicznego, użytkowego i estetycznego obiektów, urządzeń cmentarnych i terenów, prowadzeniem ewidencji pochowań i pobieraniem opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.
Uwagi: Przyjęcia stron przez Dyrektora ZCK: poniedziałek 13:30 - 15:00 zapisy pod nr tel.: (12) 619-99-32
Władze:
Dyrektor  Paweł Sularz

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki