BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Struktura organizacyjna Teatru Łaźnia NowaStrukturę organizacyjną Teatru Łaźnia Nowa określa regulamin organizacyjny zamieszczony  w module "Podstawowe przepisy"


DYREKCJA TEATRU ŁAŹNIA NOWA

Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail
Ewa Wolniewicz Dyrektor

12-425-03-20

(kontakt przez sekretariat)

biuro@laznianowa.pl

(kontakt przez sekretariat)

Bartosz Szydłowski Zastępca Dyrektora

12-425-03-20

(kontakt przez sekretariat)

biuro@laznianowa.pl

(kontakt przez sekretariat)

Małgorzata Szydłowska Zastępca Dyrektora

12-425-03-20

(kontakt przez sekretariat)

biuro@laznianowa.pl

(kontakt przez sekretariat)

 

 

DZIAŁ KOMUNIKACJI Z WIDZEM

w tym Biuro Obsługi Widza

 

Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail
Magdalena Gościniak  Główny Specjalista ds. Komunikacji z Widzem  12-680-23-40     mgosciniak@laznianowa.pl
Paulina Kaucz  Specjalista ds. Literackich  pkaucz@laznianowa.pl
Małgorzata Lech Specjalista ds. Literackich mlech@laznianowa.pl
Anna Pasternak  Specjalista ds. Mediów i PR  apasternak@laznianowa.pl
Martyna Paliś  Młodszy Specjalista ds. Mediów i PR  mpalis@laznianowa.pl
Aleksandra Radomiak  Specjalista ds. Sprzedaży i Rozwoju Widowni   12-680-23-41  bilety@laznianowa.pl
Julita Nowak  Specjalista ds. Sprzedaży i Rozwoju Widowni

 

 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ

 

Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail
Dariusz Meclik Koordynator Pracy Artystycznej

 12-680-64-04

797-561-652

 koordynacja@laznianowa.pl

 

 

DZIAŁ PRODUKCJI I EKSPLOATACJI PRZEDSTAWIEŃ

w tym Zespół Techniczny

 

Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail
 Aneta Skrzyszowska  Asystent ds. Koordynacji Technicznych i Administracyjnych (Producent)       12-680-64-02        askrzyszowska@laznianowa.pl
 Sławormir Matysiak  Kierownik Techniczny  smatysiak@laznianowa.pl
Bartosz Buczak  Akustyk technika@laznianowa.pl
 Piotr Żebrowski  Realizator
 Jacek Kosiba  Realizator
 Kazimierz Kofin  Pracownik Techniczny
 Kazimierz Wiliński  Pracownik Techniczny
 Piotr Tyszczyk  Pracownik Techniczny
 Wacław Telega  Pracownik Techniczny
Jolanta Potocka Rekwizytor/Garderobiana
Bogumiła Kryśko Rekwizytor/Garderobiana
 Halina Siudek  Sprzątaczka
 Beata Kowalczyk  Sprzątaczka
 Lidia Białkowska  Sprzątaczka

 

 

DZIAŁ KANCELARYJNO-PRAWNY

w tym Sekretariat i Archiwum Zakładowe

 

Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail
Agnieszka Podziewska Główny Specjalista ds. Prawnych, Organizacji i Nadzoru  12-425-03-20   apodziewska@laznianowa.pl
Barbara Będkowska Specjalista ds. Organizacyjnych (Sekretariat) biuro@laznianowa.pl
Katarzyna Kowalska  Specjalista ds. Organizacyjnych kkowalska@laznianowa.pl
Kamil Bogusz  Archiwista (Archiwum Zakładowe) kbogusz@laznianowa.pl

 

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail
 Zofia Hallo  Główny Księgowy 12-680-23-42  zhalo@laznianowa.pl
 Aleksandra Kaprak  Specjalista ds. Księgowości  akaprak@laznianowa.pl
Marta Komorowska Specjalista ds. Kadr mkomorowska@laznianowa.pl

 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-INWESTYCYJNY

 

Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail
Kazimierz Kluska Kierownik ds. Administracyjnych 509 110 064 kkluska@laznianowa.pl

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Jacek Siwek, e-mail: iod@laznianowa.pl