BIP MJO - Teatr Groteska

Jak załatwić sprawę

 

Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat sposobu załartwienia następujących spraw:

 

1. Jak uzyskać informację publiczną nieopublikowaną w BIP Teatru Groteska?

 

Aby uzyskać informację publiczną na wniosek w formie ustnej, prosimy o kontakt z Sekretariatem Teatru, pod nr tel. (12) 633 48 22 wew. 224 lub osobiście w siedzibie Teatru.

Aby uzyskać informację publiczną na wniosek w formie pisemnej, prosimy o złożenie wniosku osobiście w Sekretariacie Teatru, wysyłając wniosek pocztą, lub za pomocą poczty elektronicznej. 

 

2. Jak skontaktować się z Dyrekcją Teatru?

 

Osoby zainteresowane spotkaniem z Dyrekcją prosimy o kontakt z Sekretariatem Teatru, pod nr tel. (12) 633 48 22 wew 224 w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 

 

3. Jak skontaktować się z poszczególnymi działami?

 

Centrala: (12) 633 48 22 lub (12) 631 81 80

Sekretariat: (12) 633 96 04 lub (12) 633 99 65

Biuro Rezerwacji i Sprzedaży: (12) 633 37 62 lub (12) 632 92 00

Kasa Biletowa: (12) 623 79 59

 

Główny Specjalista ds. Koordynacji Imprez: wew. 226

Kierownik Literacki: wew. 254

Dział Promocji: wew. 257, wew. 235, wew. 227

Księgowość: wew. 222, wew. 239, wew. 230

Dział Gospodarczy: wew. 223

Dział Eksploatacji: wew. 243

Dział Produkcji: wew. 246