Archiwum BIP MJO - Teatr Groteska
Dokument archiwalny

Prawo

 

Poniżej znajdują się akty prawne regulujące działalność Teatru Groteska.

 

 

Teatr Groteska działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 

1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami;

2. Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. z późniejszymi zmianami;

3. Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami;

4. Statut nadany Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LII/680/12 z dnia 11 lipca 2012r.

5. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XVI/191/07 z 13 czerwca 2007.

6. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LII/681/12 z 11 lipca 2012r. (Dotyczy zmiany nazwy teatru);

 

Wewnętrzne akty prawne regulujące działalność Teatru:

 

1. Statut Teatru Groteska

 

2. Regulamin Teatru Groteska

 

3. Schemat organizacyjny Teatru Groteska

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ADOLF WELTSCHEK
Osoba publikująca:
SABINA GUZIK
Data wytworzenia:
2007-03-06
Data publikacji:
2012-03-22
Data aktualizacji:
2016-05-13