BIP Archiwalny - A_NHBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki: Statut Nowohuckiej Biblioteki oraz obowiązujące regulaminy: UCHWAŁA NR LXIII/910/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury: Podgórskiej Bibliotece Publicznej, Krowoderskiej Bibliotece Publicznej, Nowohuckiej Bibliotece Publicznej i Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej.     Regulamin organizacyjny NhBP Prawa i obowiązki czytelników określa REGULAMIN NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE wprowadzony zarządzeniem nr 3/2014 Dyrektora NhBP z dnia 15.01.2014 r.             2.   Aneks do Regulaminu Nowohuckiej Biblioteki Publicznej         3. Tekst ujednolicony Regulamin Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie