BIP Archiwalny - A_SBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki   1.Statut Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie   UCHWAŁA NR VIII/120/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby jednej z filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokonania zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.   2.Regulamin organizacyjny Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie   3.Regulamin Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie   4.Aneks do Regulaminu Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie