BIP MJO - Centrum Kultury Podgórza

Archiwum

Informacje publiczne archiwalne w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.