BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO Instruktor ds. organizacji imprez w Klubie Kultury Paleta
(NR REF 3/2019)


 
1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku


2. Wymagania dodatkowe

- biegła znajomość Microsoft Word, MS Excel

- skrupulatność, dokładność i punktualność

- umiejętność organizacji pracy

- kultura osobista i umiejętności współpracy w przyjaznej atmosferze

- dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie

- znajomość języka obcego

- mile widziane zainteresowania kulturą i sztuką

- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi

 
3. Zakres obowiązków

-prace biurowe i administracyjne

-sprawozdawczość Klubu Kultury "Paleta"

- prowadzenie ewidencji uczestników zajęć

-koordynacja działań organizacyjnych Klubu Kultury „Paleta”

- udzielanie informacji o działalności instytucji i przyjmowanie zapisów

-archiwizacja dokumentów Klubu Kultury "Paleta"

-fotografowanie wydarzeń kulturalnych

-obsługa kasy fiskalnej

-koordynacja imprez oraz innych form uczestnictwa w kulturze

 4. Warunki pracy i płacy:

-stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy)

-zatrudnienie na umowę o pracę (½ etat)

 
5. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV)

-list motywacyjny

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacjapaleta@dworek.eu do 08.09.2019 r.


7. Ilość etatów

1/2 etatu

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”.

 

Zastrzegamy kontakt z wybranymi osobami

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Klubu Kultury „Paleta”

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru