BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Zamówienia publiczne na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej", znak sprawy: DAT-271-3/20

 

Zamówienia publiczne na rok 2019

Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2019

 

Dostawa urządzeń oświetlenia sceny wraz z akcesoriami, znak sprawy: DAT-271-31/19

 

Druk katalogów: "Jerzy Duda-Gracz Malarstwo i grafika" oraz "Adam Gryczyński - Czas Zatrzymany" w podziale na 2 części, znak sprawy: DMA-271-13/19

 

Druk katalogów: "Jerzy Duda-Gracz Malarstwo i grafika" oraz "Ryszard Otręba - Grafika i rysunek" w podziale na 2 części, znak sprawy: DMA-271-10/19

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej


Przebudowa pomieszczeń w budynku "B" Nowohuckiego Centrum Kultury na potrzeby Biura Galerii Centrum

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie rekompozycji, przebudowy, rozbudowy i remontu układu powierzchni utwardzonych, zieleni, oświetlenia zewnetrznego, instalacji wewnętrznych na działkach i małej architektury, dotyczacych rewitalizacji otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury przy al.Jana Pawła II 232 w Krakowie na działkach nr 20/7, 20/8, 20/9 i 20/32 obręb 48 Nowa Huta, w ramach projektu "Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al.JP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegho na lata 2014-2020" - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: DAT-271-16/19

 

Aranżacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku A Nowohuckiego Centrum Kultury na potrzeby Galerii Jerzego Dudy - Gracza


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie rekompozycji, przebudowy, rozbudowy i remontu układu powierzchni utwardzonych, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, instalacji wewnętrznych na działkach i małej architektury, dotyczących rewitalizacji otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury przy al.Jana Pawła II 232 w Krakowie na działakch nr 20/7, 20/8, 20/9 i 20/32 obręb 48 Nowa Huta, w ramach projektu "Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"

 

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej

 

Druk katalogu pt. Grzegorz Stec Malarstwo

 

Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2019 roku

 

Zamówienia publiczne na rok 2018

Zamówienia publiczne na lata 2014-2017