BIP MJO - Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Prowadzone rejestry dokumentów w Ośrodku Kultury ZPiT „Krakowiacy”

 

- rejestr pism przychodzących

- rejestr pism wychodzących

- rejestr archiwalny

- ewidencja nabycia towarów i usług

- ewidencja sprzedaży towarów i usług

 

Wszelkie informacje udzielane są na wniosek.