BIP MJO - Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"
w KrakowieLogoZAPRASZAMY DO NASZEGO SERWISU DOMOWEGO

http://www.krakowiacy.art.pl


 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w formie ustnej lub pisemnej. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekreteriacie Ośrodka Kultury Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy".

Informacja zostanie udostępniona w terminie nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku