BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Jak załatwić sprawę

 

Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać w Sekretariacie Krakowskiego Forum Kultury

ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków,

lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

 

Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela Sekretariat

w godz. 8.00-16.00, tel. 12 422 08 14, 12 422 19 55; e-mail: kfk@krakowskieforum.pl