BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

Rachunek zysków i strat 2019

 

Rachunek zysków i strat 2018

 

Rachunek zysków i strat 2017

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Ośrodka Kultury im. Norwida. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.