BIP MJO - Teatr Ludowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO – obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie (31-948 Kraków), os. Teatralne 34.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usług świadczonych przez teatr oraz marketingowych.

Informujemy, że:

1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a dla danych przetwarzanych w celach marketingowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b dla danych przetwarzanych w celach realizacji usług;

3. Państwa dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji usługi oraz po wykonaniu usługi przez czas wymagany przepisami prawa dla danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b; lub do czasu cofnięcia zgody dla danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a;

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością skorzystania z usług oraz otrzymywania informacji marketingowych;

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Kontakt do inspektora ochrony danych – email: iod@ludowy.pl