BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 165

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 Zapraszamy na stronę internetową przedszkola: http://przedszkole165.krakow.eprzedszkola.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 165 w Krakowie

Dyrektor:mgr Lucyna Zimowska

 

Adres:

 

ulica:W. Danka 1

 

31-229 Kraków

 

Dzielnica: IV Prądnik Biały

 

Strona WWW: http://przedszkole165.krakow.eprzedszkola.pl

 

Adres e-mail: przedszkole165@interia.pl

 

Telefon: 124152508

 

Fax: 124152508

 

________________________________________

 

Liczba wszystkich miejsc: 125

 

________________________________________

 

Oferta:

 

• Przedszkole posiada ogród

 

• Przedszkole posiada własną kuchnię

 

________________________________________

 

Opis:

 

Przedszkole ma status przedszkola publicznego,czynne jest od godziny 7:00 do 17.00.

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

 

 

 

Dzieci zgrupowane są w 5 oddziałach. Średnia liczebność oddziału-25. Przedszkole dysponuje 5 salami dydaktycznymi: salą plastyczną,salą do nauki języków obcych oraz dużym ogrodem. Dzieci mogą korzystać z 3,2 lub 1-go posiłku.

 

Przedszkole zatrudnia 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego, a także nauczyciela religii, gimnastyki korekcyjnej. Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną i psychologiczną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Siewna 2.

 

 

Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach swoich dzieci. W przedszkolu mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych.

 

 

Przedszkole oferuje szeroką gamę bezpłatnych zajęć ozwijających zainteresowania i zdolności dzieci (kółko muzyczne "Tęczowa orkiestra", kółko plastyczne, kółko teatralno-recytatorskie oraz kółko regionalne.W naszej placówce odbywają się różnorodne, bezpłatne zajęcia dodatkowe. Są to:  tańce towarzyskie, szachy gimnastyka korekcyjna i religia.

 

Organizowane są także wycieczki, wyjścia do teatrów, kin, warsztaty ceramiczne,imprezy i uroczystości z udziałem rodziców.

 

Dzieci promują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach artystycznych organizowanych przez krakowskie przedszkola, szkoły, Zarząd i Radę Dzielnicy IV oraz instytucje kulturalne miasta Krakowa. Przedszkole współpracuje także z Domem Pomocy Społecznej im. Seniora Naftowca.

 

 

Opłata za korzystanie z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

1. Stawka żywieniowa - 7,60 zł za dzień

 

2. Opłata za świadczenia publicznych przedszkoli

 

• Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do 5 - ciu godzin dziennie (od 8:00 do 13:00)

 

nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

• Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 - ciu godzin dziennie zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą godzinę pobytu poza godzinami od 8:00 do 13:00 w wysokości 1,00 zł.

 

Opłata miesięczna pobierana jest z dołuw terminie do 10-go każdego miesiąca

 

 

Opłata, o której mowa w pkt. 1 wyliczana jest jako iloczyn: stawka żywieniowa x liczba dni w danym miesiącu

 

i podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat

 

za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.

 

 

 

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020

 

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów.

W czasie pobytu dzieci korzystają z 3 posiłków, tj. I śniadanie, II śniadanie i obiad.

 

 

 

Oddział: 

I "SŁONECZKA"

/3-latki/ 8.30-15.30 

 

II "WIEWIÓRKI"

/3,4 -latki/ 7.00-17.00 

 

III "ŻABKI"

/4,5-latki/ 8.00-16.00 

 

IV "MISIE" 

/5,6 -latki/ 7.30-17.00 

 

V "Krakowiaczki"

/6-latki/ 7.30-17.00 

 

 

Przedszkole zatrudnia 8 nauczycielek wychowania przedszkolnego, a także nauczyciela religii i gimnastyki korekcyjnej. Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną i psychologiczną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie. Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach swoich dzieci. W placówce mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych.