BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 165

                                             FINANSE I MIENIE

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Samorządowego Przedszkola Nr 165 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 

 

 

 

 

 


1. PLAN FINANSOWY -Samorządowego  Przedszkola Nr 165 w Krakowie na rok 2019:


 Rozdział: 801/80104 - wydatki ogółem 1 018 100 zł 

w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 851 700 zł

           wydatki statutowe - 164 800 zł

           wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1600 zł


   

Rozdział: 801/80146 - wydatki ogółem  800 zł

 

wydataki statutowe - 800 zł

                                                        

Rozdział: 801/80148 - wydatki ogółem 281 500 zł

w tym : wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 97 900 zł

wydataki statutowe - 800 zł

 

Rozdział: 801/80149 - ogółem  6 700 zł
w tym : wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 5 900 zł
wydataki statutowe - 800 zł


Rozdział 801/80195 - ogółem 14 200 zł

wydatki statutowe - 14 200 zł
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Samorządowego Przedszkola Nr 165 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. 

 


 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-05 07:26:07
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-08-06 19:55:23
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-08-06 19:54:11
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-05-12 18:16:08
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-05-12 18:15:59
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-05-12 18:14:42
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-05-12 18:14:26
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-05-12 18:06:11
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-05-12 17:55:55
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja
2019-05-12 17:55:50
ELŻBIETA UTRACKA
 Edycja