BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 165

PRAWO


Na tej stronie publikowane są przepisy dotyczące funkcjonowania przedszkola.

 

W związku ze zmieniajacymi się przepisami dotyczącymi dotyczącymi zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmine Kraków zachęcamy do sprawdzania bieżących uchwał na stronie: https://www.bip.krakow.pl/


 STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 165 W KRAKOWIE


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Zarządzenie nr 962/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 147/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

 


UCHWAŁA NR XCVIII/2557/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych


Zarządzenie nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.03.2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


 

UCHWAŁA NR XCV/2479/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LXXXI/1967/17 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych


ZARZĄDZENIE Nr 148/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ZARZĄDZENIE NR 1028/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 16/04/2014 W SPRAWIE ZASAD ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SAMORZADOWYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI


UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

 

UCHWAŁA NR IX/164/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638).

 

 

Zarządzenie nr 850/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.04.2015 r. w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji samorządowych przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016 nadzorowanych przez Wydział EdukacjiUCHWAŁA NR IX/164/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638)UCHWAŁA NR XXXVIII/654/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638, z późn. zm.)ZARZĄDZENIE NR 209/2016 PREZYDENTA  MIASTA KRAKOWA  Z DNIA 29.01.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków