BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 162

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola nr 162 w Krakowie

im. Wawelskiego Smoka

                                                

 

 

 

 

 

 


    

   Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie14 dni od daty złożenia wniosku.


Organ Prowadzący Przedszkola:

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Edukacji

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

 

Organ Nadzoru Pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

ul. Ujastek 1

31-752 Kraków