BIP MJO - Przedszkole Nr 121

Polityki, programy, raporty


W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy nowoczesne metody pracy, aktywizujące wszystkie sfery rozwoju dziecka:

  • Zajęcia rozwijające sferę intelektualną prowadzone są metodami:
  • Rozwijanie mowy i myślenia wg koncepcji M.Kielar-Turskiej, nauka czytania Metodą Dobrego Startu i wg propozycji I. Majchrzak, edukacja matematyczna wg prof. E.Gruszczyk - Kolczyńskej, metoda P. Dennisona
  • Zajęcia rozwijające sferę ruchową prowadzone są metodami:
  • Kniessów,
  • Orffa-Labana,
  • W.Sherborne;
  • Pedagogika Zabawy / tańce i zabawy integracyjne/

 

 

Zestaw programów nauczania i wychowania

Podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy poprzez realizację programu pt." Zanim będę uczniem " autorstwa: E. Tokarskiej i J. Kapała zatwierdzonego do użytku w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych

 

Programy własne:

Realizujemy programy własne:

  1. Adaptacyjny pt. " Łagodnie przekroczmy próg przedszkola"człowiekiem"

  2. Wychowawczy pt. " Pomóz mi stać się wartościowym człowiekiem"

  3. Profilaktyczny: pt." Mówię NIE temu co ZŁE"

 

 

 KONCEPCJA PRACY Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie na lata 2017-2022