BIP MJO - Przedszkole Nr 121

Samorządowe Przedszkole Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Stachiewicza 21

31-303 Kraków

 

OPIS PRZEDSZKOLA


Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu "Azory" w wolnostojącycm, jednopiętrowym budynku otoczonym dużym (0,38 a) ogrodem, zagospodarowanym dwiema piaskownicami i nowoczesnym sprzętem do zabaw ruchowych.

Przedszkole dysponuje pięcioma salami dziecięcymi, gabinetem logopedycznym, salą do rewalidacji indywidualnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Sale dziecięce są estetyczne, wyposażone w nowoczesne, funkcjonalne, kolorowe meble, zabawki i inne pomoce dydaktyczne.

Przedszkole posiada własną kuchnię , w której przyrządzane są smaczne i zdrowe posiłki.

Specyfiką przedszkola jest integracja dzieci w normie rozwojowej i dzieci niepełnosprawnych ( z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).

W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów dziecięcych , w tym dwa oddziały ogólnodostępne i trzy oddziały integracyjne.

Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym wynosi dwadzieścia pięć , a w oddziale integracyjnym - dwadzieścia, w tym pięcioro dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i piętnaścioro w normie rozwojowej.

W przedszkolu jest zatrudniona doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni ( zatrudnieni dodatkowo w oddziałach integracyjnych), logopeda, socjoterapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel religii. Dodatkowo 1 raz na dwa tygodnie pracuje w przedszkolu psycholog oddelegowany z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

W grupie dzieci trzy-letnich pracę wychowawczo - dydaktyczną nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela.

Proces wychowawczo - dydaktyczny od lat jest wspomagany w dwóch grupach dziecięcych przez wolontariuszy z Unii Europejskiej, którzy pracując w przedszkolu od października do czerwca po 6 godzin dziennie realizują z dziećmi projekty unijne związane z kulturą , tradycją , zwyczajami krajów z których pochodzą.

Wyróżnia nas panująca w przedszkolu rodzinna atmosfera, którą zbudowaliśmy na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców.

Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci, wykorzystując ich indywidualne predyspozycje.

Uczymy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia oraz wrażliwości na potrzeby innych.

 

TYPY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

 1. Niepełnosprawność ruchowa
 2. Autyzm
 3. Słabosłyszący
 4. Słabowidzący

GABINETY SPECJALISTYCZNE

 1. Gabinet logopedyczny
 2. Gabinet do rewalidacji indywidualnej

KADRA PEDAGOGICZNA

 1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego
 2. Pedagodzy specjalni
 3. Logopeda

METODY PRACY

 1. Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne
 2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 3. Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 4. Metoda Frostig
 5. Metoda Orfa
 6. Metoda Kniessów
 7. Pedagogika zabawy

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 1. Kynoterapia - zabawy z psem
 2. Wolontariat europejski w przedszkolu
 3. Łagodnie przekroczmy próg przedszkola-program adaptacyjny

OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 • Wychowankowie przedszkola odnoszą wiele sukcesów w różnych konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne - przedszkola, szkoły, Domy Kultury, Radę Dzielnicy.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Konsultacje indywidualne
 2. Zebrania grupowe
 3. Spotkania ze specjalistami
 4. Imprezy okolicznościowe ( spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki)
 5. Zajęcia otwarte dla rodziców
 6. Grupy wsparcia

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI

 1. Szkoły rejonowe
 2. Szkoły z klasami integracyjnymi
 3. Wolontariat Europejski ( od 2003 r. realizowany jest projekt unijny „ Młodzież w Działaniu". W przedszkolu pracują wolontariusze z różnych krajów europejskich wspomagając proces wychowawczo-dydaktyczny zwłaszcza w grupach integracyjnych)

 

Dyrektor Przedszkola - mgr Dorota Szymczyk

Dane teleadresowe:
ul. Stachiewicza 18
31-303 Kraków
Tel. 12 636-43-02 , 12 636-75-40
Fax. 12 637-43-02
e-mail: przedszkole121@neoserver.info

 

Dojazd:

Mapa