BIP MJO - Przedszkole Nr 80

Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Przedszkola Nr 80 w Krakowie

 

Nasze przedszkole jest miejscem rozwoju dziecka w kierunku porozumienia,
akceptacji oraz czerpania uniwersalnych wartości z naszej i innych kultur.

 

 

Celem naszej placówki jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

 

zapraszamy do naszej strony domowej:   www.przedszkole80.krakow.pl   ,przedszkole80krakow.przedszkolkowo.pl
adres e-mail:                                       przedszkole80@gmail.com

 

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.