BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 


Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej!


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki można uzyskać informacje publiczne dotyczące m.in.:
• Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
• Struktury organizacyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
• Kompetencji i zadań realizowanych przez Inspektorat
• Prowadzonych rejestrów i ewidencji.

 


DRUKI DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA SPRAW ORAZ OGRANICZENIA URZĘDOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 (KORONAWIRUS)

 

 

 

Informacja o ilości czynności kontrolnych przeprowadzonych w terenie przez upoważnionych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w kwietniu 2018 r.

 

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH.

 

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE DZIAŁAŃ TUT. ORGANU PODJĘTYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDOWANIEM SKUTKÓW NAWAŁNIC, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W DNIACH 11-12 SIERPNIA 2017 R. NA TERWENIE WOJEWÓDZTW KUJAWSKO – POMORSKIEGO I WIELKOPOLSKIEGO.

 

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE SILNYCH PODMUCHÓW WIATRU

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYPOSAŻONYCH W PIECE GAZOWE.

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI W 2016 ROKU, NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERNIE MIASTA KRAKOWA

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH

 

 

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania samochodu stanowiącego mienie tut. organu administracji publicznej.

 

 

Informacja z działań PINB podjętych w związku z organizacją w Krakowie Światowych Dni Młodzieży

 

 

Informacja o kontrolach czystości budów prowadzonych w Krakowie.

 

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w sprawie „Światowych Dni Młodzieży”

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE WYBUCHU GAZU, KTÓRY MIAŁ MIEJSCE 18.09.2014 R. W KRAKOWIE PRZY UL. ŁEPKOWSKIEGO 2.

 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W 2013 ROKU.

 

 

 KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE OBIEKTU BUDOWLANEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. MEHOFFERA 10 W KRAKOWIE

 

 

STANOWISKO POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI W SPRAWIE ARTYKUŁU POD TYTUŁEM: „DZIEWIĘĆ LAT I SKANDAL PADŁ”, KTÓRY UKAZAŁ SIĘ W GAZECIE WYBORCZEJ DNIA 24.10.2013 R.


KOMUNIKAT NR 8/2011 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI KATASTROFY BUDOWLANEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAWALENIU SIĘ CZĘŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO TJ. BIEGU SCHODOWEGO KLATKI SCHODOWEJ POMIĘDZY I A II PIĘTREM BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 134 OBR. 2 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. WIELOPOLE 15 W KRAKOWIE

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO)

 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W LATACH 1999-2010

 

 

Informacja o ilości czynności kontrolnych przeprowadzonych w terenie przez upoważnionych pracowników PINB w Krakowie - Powiat Grodzki.

 

 

Protokół z posiedzenia komisji powołanej Zarządzeniem nr 12/11 z dnia 07.11.2011 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623)