BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Informacje o jednostce


Nazwa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Symbol: PINB
Adres: ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: +48126165640
Faks: 12 616-56-41
Email: pinb@pinb-grodzki.krakow.pl
WWW: http://www.pinb-grodzki.krakow.pl/
NIP: 6792533381
Zakres działania: art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Uwagi: Wnoszenie podań i skarg do PINB odbywa się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Władze:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki mgr inż. Małgorzata Boryczko
Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki mgr Przemysław Ziębacz

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki