BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane).

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym (art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane).

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 18/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z dnia 27.12.2005 r. z póżn. zm.

 

Zobacz Regulamin Organizacyjny