BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 66

Informacje o jednostce


Nazwa: Samorządowe Przedszkole Nr 66
Symbol: PK66
Adres: ul. Felińskiego 35, 31-236 Kraków
Telefon: +48124222729, +48124213426
Email: przedszkolenr66@interia.pl
WWW: http://www.przedszkole66.pl
NIP: 9452151512
REGON: 121365430
Zakres działania: Działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczna Godziny pracy przedszkola 6.00 do 17.00
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Krakowa ul. Wielopole 17a; 33-332 Kraków
Władze:
Dyrektor Przedszkola mgr Marzanna Łęczycka