BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 45

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 45

im. Kubusia Puchatka

 

 
Poprzez sztukę, literaturę, muzykę i taniec wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna; kształtujemy poczucie tożsamości z rodziną, najbliższym otoczeniem, regionem i krajem.
Nasze dzieci są otwarte i twórcze; potrafią odważnie i bezpiecznie wkraczać w otaczający je świat.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek
w Kancelarii Przedszkola.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.